Główna / Historia / Chronologicznie pierwszym środkiem sprawnej wymiany handlowej uwzględniającej interesy każdych uczestników nią stron istniał właśnie zwany pieniądz pierwotny

Chronologicznie pierwszym środkiem sprawnej wymiany handlowej uwzględniającej interesy każdych uczestników nią stron istniał właśnie zwany pieniądz pierwotny

Od gdy ludzie w produktu postępu cywilizacyjnego zaczęli robić dobra materialne i handlować nimi niezbędnym było pojawienie się uniwersalnego środka wymiany dóbr, umożliwiającego prostą realizację przeróżnych sprzedaży w technologia bardziej zacny i niezależny od barteru. Tak pojawił się pieniądz. 

Chronologicznie pierwszym środkiem sprawnej wymiany handlowej uwzględniającej interesy każdych uczestnikach nią postaci był właśnie zwany pieniądz pierwotny, czyli stosunkowo silne i podzielne dobra konsumpcyjne o ceny na tyle długiej plus spokojnej, by pełnić rolę pośrednika. Towarem takim była chociażby sól, choć używano do ostatniego i cennych futer czy zboża. Niestety, wszystek z ostatnich materiałów miał swoje zalety – futra były za słabo podzielne (jednak co komu po kilku centymetrach kwadratowych futra?) a zboże w współzależności od godziny roku zmieniało własną cena. Efektem braków tych materiałów zmiany było zastosowanie metali. Ich solidność i podzielność wykazała się być znaczna dla dalszego rozwoju pieniądza.

Głównym problemem, z jakim musieli zmierzyć się pierwsi handlarze podający się metalami jako środkiem pieniężnym był brak ujednoliconego systemu wielkości i wartości. Pozwalało to częsty duże różnicy pomiędzy krajami czy nawet miastami jednej prowincji. Problematyczny był także transport ciężkich sztab czy brył kruszców. Rozwiązaniem było się dzielenie sztab do stron kulek, które później, jako potwierdzenie ich pewnej wartości, zaczęto opatrywać pieczęciami władców. Tak powstały monety. Były one początkowo robione ze stopów różnych metali, z czasem system ten wyewoluował w ścianę użytkowania monet bitych z samego metalu, najczęściej miła oraz srebra.

Powszechnie za twórców monet przyjmuje się Fenicjan, starożytny lud kupiecki przebywający w akwenie Morza Śródziemnego. Dzięki dużemu porozumieniu miast – Tyru, Sydonu, Byblos, Kartaginy, Tangeru, Malaki, Melitty także nowych – udało im się stworzyć system wymiany handlowej ze ludźmi państwami ówczesnego świata oparty na pieniądzu oraz dostarczający olbrzymie dochody. Jednak najnowsze badania pokazują, że ważne monety stworzyły ludy greckie. Potwierdza to odkrycie bryłki z elektrum (stopu złota i srebra) z VII wieku p.n.e. pochodzącej z Efezu. Z tego jedynego czasu pochodzą artefakty z Lidii i Argolidy. Nie polepsza to natomiast faktu, że Fenicjanie rozpowszechnili pieniądz i znaleziony przez siebie alfabet fonetyczny w dawnym świecie i w obecny droga złożyli podwaliny pod późniejszy rozwój cywilizacji oparty o słowo robione i pieniądz. Na drugim krańcu świata – w Chinach – pieniądz metalowy zastąpił muszelki karui w IV wieku p.n.e.

Rozwój pieniądza nastąpił znacznie mocno. Dzięki bardzo rozwiniętej sieci handlowej Fenicjan wynalazek ten rozpowszechnił się na pełnym świecie i stanowił zawsze rozwijany. Jednocześnie pieniądz zaczął trzymać nie tylko funkcję płatniczą, a również bronił się symbolem kompetencji oraz pracowania poczucia wspólnoty państwowej dzięki wybijanym na nim podobiznom rządzących. Wykazałoby się także, że jest pięknym sposobem udzielania pożyczek.

Średniowiecze było czasem szybkiego rozwoju handlu i technik bicia monet. Prawo pracy pieniędzy stało się regalium władcy, chociaż bywało, że odchodzono je np. duchowieństwu. Gwałtowny rozwój, znaczna liczbę podmiotów wytwarzających monety, możliwość ich podrobienia oraz manipulacje przy budowy kruszcu spowodowały, że że było nawiązać uczciwą wymianę handlową. To toż otworzyliście pojawiać się w Europie kupcy pieniądza, oferujący usługi wymiany walut. Z serii problem przewozu bogactw niebezpiecznymi drogami średniowiecznego świata rozwiązali złotnicy i pierwsi bankierzy w czytelny rozwiązanie – dzięki sieci wzajemnych powiązań umożliwili swoim użytkownikom wpłacenie pieniędzy kruszcowych obok siebie i zrealizowanie ich gdziekolwiek indziej dzięki wystawionemu kwitowi depozytowemu. Pierwszy bank stanął w Wenecji w 1156 r., rozpoczynając rozwój zinstytucjonalizowanej gałęzi usług finansowych oraz kredytowych w średniowiecznej Europie.

W ostatnim tymże czasie pieniądz i kredyt były się obiektem refleksji filozoficznej. Święty Tomasz z Akwinu dopuścił przejmowanie się handlem i pożyczką przez chrześcijan, pod warunkiem uzyskiwania dużego zysku, przez co znał taki efekt, jaki nie rujnuje klienta. W kolejnych wiekach kolejni myśliciele – filozofowie, politycy i ekonomiści – będą myśleć wszelkie aspekty bycia pieniądza w świecie. Do największych przejdzie Mikołaj Kopernik, jaki w XVI w. w Pracy o urządzeniu monety sformułuje prawo psucia pieniądza.

Około X wieku w Chinach pojawił się pierwszy banknot, i w Europie broniło się to tylko w XVII wieku. Wprowadzenie pieniądza papierowego było prostym wynikiem wyświetlania przez złotników i bankierów kwitów depozytowych i znanego ich wykorzystywania do wzajemnych rozliczeń z racji większej wygody podawania się nimi. Państwa zaakceptowały oficjalnie ideę pieniądza papierowego i zarezerwowały sobie wyłączne uprawnienie do jego produkcji. Pieniądz papierowy pozbawiony wsparcia w kruszcu umożliwia elastyczne kreowanie polityki finansowej państwa, co w realnych okolicznościach, może doprowadzić do krachu, którego najlepszymi modelami są wielkie kryzysy okresu międzywojennego – hiperinflacja w Republice Weimarskiej 1918-1924 czy Czarny Wtorek 29 października 1929 r. na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Powstanie Internetu umożliwiło przeniesienie operacji finansowych do świata wirtualnego. Upowszechnienie wstępu do wszechświatowej sieci pozwalało na badanie konta bankowego wszystkiemu pracownikowi, który zawarł umowę na taką pomoc ze znajomym bankiem. Efektem tego istniałoby także wprowadzenie do częstego użytku kart płatniczych, nazywanych więcej pieniądzem plastykowym. Ciekawostką są płatności SMS, szczególnie proste w Afryce. Ostatnio coraz prężnie utrzymuje się rynek bankowości mobilnej, tworzonej z urządzeń przenośnych z dojazdem do Internetu.

O admin

Zobacz także

Baron von Fahrenheit był chyba największym człowiekiem Prus Wschodnich. Ludzie reagowali, że kierując tylko przez swoje dobra mógł przyjść z prywatnego pałacu prosto do Królewca.

Baron von Fahrenheit był chyba najbogatszym człowiekiem Prus Wschodnich. Ludzie mówili, że kierując jedynie przez …