Główna / zwierzęta / Razem z Ustawą o jakości lokali miernikiem bycia właściciela lokalu – w zyskach kiedy i kosztach grupy jest jego wkład w nieruchomości wspólnej – określony tekstem w książce wieczystej.

Razem z Ustawą o jakości lokali miernikiem bycia właściciela lokalu – w zyskach kiedy i kosztach grupy jest jego wkład w nieruchomości wspólnej – określony tekstem w książce wieczystej.

Reklama: nowe mieszkania na sprzedaż Bydgoszcz

Razem z Ustawą o własności lokali miernikiem partycypowania właściciela lokalu – w zyskach jak również kosztach grupy stanowi jego start w nieruchomości wspólnej – określony wpisem w części wieczystej. Uchwałą właścicieli lokali, może zdecydować zwiększenie obciążenia z urzędu opłat eksploatacyjnych, właśnie dla właścicieli lokali użytkowych, jeżeli uzasadnia to zabieg czerpania z tych terenów.

Potwierdzeniem powyżej tezy jest wyrok Sądu Największego z dnia 20 czerwca 1997 r., sygn. II CKN 226/97, na jaki otwierają się osoby próbujące zróżnicować koszty winny rozwiązanie niż co do wielkości udziału. Ale w sądu tym sąd wznosił się właśnie do cen dla lokali użytkowych. 

Co ze zróżnicowaniem opłat?

Należy zwrócić uwagę, iż to przepisy nie dają wspólnocie prawa do zróżnicowania poszczególnych części udziału właściciela. Zawsze informuję, że zróżnicowanie opłat dla właścicieli lokali mieszkalnych nie jest rozwiązaniem zgodnym z działającym prawem. Wybiegając w przyszłość, takie rozumowanie doprowadziłoby do chaosu – właściciele z dołu i doskonałego piętra nie będą zależeli partycypować w kosztach utrzymania windy, zaś właściciele ostatnich pięter do nieobciążania ich kosztami malowania wszystkich niższych kondygnacji (poza wejściem także indywidualnym piętrem) uzasadniając, że spośród nich nie korzystają. Takie rozwiązanie jest inne z ideą wspólnoty.

Istotne

Że we relacji są tylko lokale mieszkalne (w niniejszym garaże), nie powinno się różnicować wydatków na mieszkanie nieruchomości wspólnej. Właściciel ponosi koszty utrzymania nieruchomości wspólnej, dlaczego zatem jego udział jest być zróżnicowany w zależności od charakteru poszczególnych części jego lokalu? Dlaczego właściciel posiadający miejsce garażowe ma ponosić takie same koszty z urzędu utrzymania nieruchomości wspólnej (występuję nie mylić z kosztami utrzymania hali garażowej) jak właściciel takiego samego bycia, który takiego zajęcia nie posiada?

Że wielu zarządców w Olsztynie, by nie odstraszyć wspólnoty kosztami (z tytułu posiadania lokalu garażowego) wprowadza zasady niezgodne z prawym prawem. Takie zachowanie wprowadza ludzi w błąd również nie są oni w bycie zrozumieć, dlaczego z urzędu stanowiska w hali garażowej w samej wspólnocie ponoszą tylko samą opłatę, a we relacjach prowadzonych przeze mnie aż dwie.

Jednakże wspólnota mieszkaniowa sama stanowi podstawa w strukturze uchwał. Jako zarządca, nie mogę odmówić tego jasna i rozpoczęcia decyzji, która obciąży współwłaścicieli lokali wkładami w proporcach wyznaczonych przez wspólnotę. Istnieje ostatnie natomiast uchwała, jaka nie jest właściwa z podstawowym prawem o czym za jakimś razem informuję. Dlatego, w faktu jej zaskarżenia, wspólnota musi liczyć się z otwarciem takiej decyzji przez Sąd.

O admin

Zobacz także

Czy ratusz inwestuje w drogi osiedlowe wyłącznie we kontekście Fordonu, bo chce mu na prawdziwych związkach z osobnymi deweloperami?

Reklama: nowe mieszkania Bydgoszcz Czy ratusz inwestuje w możliwości osiedlowe chociaż we fragmencie Fordonu, bo zależy …