Główna / Bez kategorii / Zabójstwo jako rozrywka młodzieży w świecie gier sieciowych

Zabójstwo jako rozrywka młodzieży w świecie gier sieciowych

przemoc Media stoją się i przestrzenią powszechnego kontaktu z agresją i siłą. Ten znany kontakt prowadzi do dostosowywania się określonych zachowań i socjalizowania się w „klasie przemocy”. Towarzyszy temuż dużo nowych zjawisk, w tym wyjątkowe dla opisywanego tutaj problemu zjawisko desensytyzacji. Odbiorcy pod wpływem częstego obserwowania scen siły i przemocy, stają się przekonani o ich szarości i rzucają na nie odpowiadać. Przedmiotem tekstu są współczesne gry internetowe i sieciowe, w których gracz jest w wadze zabijającego. Nie słucha wątpliwości, że walki są częścią tego świata mediów, te zaś odgrywają coraz ważniejszą pracę w byciu człowieka. Są szybko nie tylko sposobem zdobywania i przekazu informacji, wypoczynku i zabawy, lecz coraz częściej sposobem bycia czasu wolnego, a dla pewnej grupy – wręcz życia. Wypełniają przestrzenie pracy zawodowej, czasu wolnego i coraz częściej wypierają prywatne relacje międzyludzkie. Zrealizowane w trakcie badań rozgraniczenie na zabawy sieciowe i elektroniczne nie jest krótkie. O ile w grach komputerowych gracz wciela się w wagę jednego z bohaterów i konkuruje z fikcyjnymi postaciami, o końcu w grach sieciowych jego zainteresowanym jest jasny człowiek znajdujący się na nowym końcu sieci. Oba typy atrakcji są szkołą coraz dużo interesującego zabijania. Przy czym pierwszą – i daje się, że pierwszą – różnicą pomiędzy dwoma typami atrakcji jest stan uczestnika. W walkach komputerowych gracz uważa za swojego przeciwnika części ze świata fantasy. Jeśli nawet istnieje w sile bohatera gry, to dział reakcji ze strony potencjalnych przeciwników jest zawężony do programów zebranych w chłodnej grze i technicznych możliwości komputera. Po pewnym okresie gracz stanowi w bycie przewidzieć ruchy rywala i kontrolować przebieg rozgrywki. Zupełnie odwrotną sytuację liczymy w sztukach sieciowych, gdzie walka dominowana w obecnego standardu grach, choć kończy się w okolicy wirtualnej, robi na przeciwległych stanowiskach konkretnych ludzi. Wykorzystują oni zasoby „mocy” pomysłu oraz prostego komputera oraz własną inwencję, która jest otwarta, i często jest strategiczne znaczenie w „zadawaniu bólu”. W walkach sieciowych człowiek walczy z kimś, a wynikiem jest zabicie realnego przeciwnika. Poruszają się tutaj odmienne mechanizmy życia i reakcji psychicznych. Używając języka młodego „w architektur jest sporo adrenaliny”. W hipotezie drugiej założono, że na zainteresowanych tego rodzaju gier można zweryfikować zasadnicze założenia teorii odczulania (wielokrotne przeżycie czynników agresywnych w środowiskach zwiększa tolerancję na siłę i siła) oraz teorii kształtowania się (obserwowanie negatywnych zachowań, które są nagradzane, zwiększa prawdopodobieństwo poznania i nauczenia takiego podejścia). Gry komputerowe i sieciowe są jednym z najczęściej wskazywanych sposobów dziecięco-młodzieżowej rozrywki, szczególnie w dni wolne. Odsetek gimnazjalistów występujących w takie gry przekracza 78%, a wśród uczniów szkół istotnych jest nasz 60%. Ponad połowa badanych przynajmniej jeden raz wykonywała w walki, w jakich zabijani są policjanci. Tak szerokie wskazanie na etapie gimnazjalistów należałoby stosować z ważnym wzrostem agresji chłopców w tej części wiekowej, jako bezpośrednie działanie znanych z psychologii mechanizmów OBOJĘTNOŚCI – ODCZULANIA i WPROWADZANIA SIĘ. Warto dodać, że jeszcze 32% badanych uczniów gimnazjalistów i licealistów stanowiło w domowych oszczędnościach gry zawierające mocne sceny erotyczne. Ponad 29% badanych stwierdziło, że w prywatnych zbiorach jest co chwila 5 gier, w których są zabijane postaci, a 34%, że stanowi ich dobrze niż 5. Ciekawi jest fakt, iż dzieci wymieniając okoliczności, w których otrzymały takie gry, wyglądały w organizacje na dodatkowe: prezent świąteczne, prezent urodzinowy, za dobre mienie lub końce w dziedzinie. Niemal 10% dzieci otrzymało takie atrakcje jako prezent z możliwości I Mszy Świętej! Na badanie „Czy Twoi rodzice wiedzieli o treści takiej gry przed zakupem?” ponad 82% dzieci zadeklarowało, iż nie. Badani deklarują również, że 66% ich ojców nie angażuje się tym, w które gry oni dają, a 34%, że zupełnie nie zdarzyło się, aby któryś z rodziców chciał przejrzeć ich zasoby gier komputerowych lub sieciowych. Około 12% dzieci ze grup pierwszych i gimnazjalnych postępuje w walki sieciowe, gdzie „uczestnikiem” jest nowy internauta. Największą liczbę tych graczy tworzą gimnazjaliści, najmniej liczną uczniowie licealiści. W czasie „walki” gracze używają co kilka kilkunastu, a zwłaszcza także dwudziestu broni. W 3 z wybranych gier obiektami agresji byli policjanci lub inni obrońcy prawa. Ciekawe jest, iż w porównaniu z klasycznymi filmami akcji, i często nawet horrorami, w sztukach internetowych i sieciowych jest bardzo więcej sytuacji, w których zużywa się przeciwnika, kiedy i szersza różnorodność stosowanych środków zabijania.

O admin

Zobacz także

Witamina D3, K2 czyli dwa pojedynczym?

Okres jesieni oraz zimy to przebieg gdyby istniejemy zbudowani w węższym stanie na zadanie witaminy …