Główna / Moda / Zdrowie / Zmiana nawyków ruchowych w dawniejszym wieku jest pracowita i trwa powoli.

Zmiana nawyków ruchowych w dawniejszym wieku jest pracowita i trwa powoli.

Ruch wśród osób starych

Starzenie się organizmu powoduje stopniowe ograniczanie się aktywności komórek, narządów i tkanek. Tworzy się z tym zarówno niższa aktywność fizyczna. Osoby stare prowadzą styl życia ograniczający ruch, w ich organizmie wchodzi do zmian związanych z wiekiem i chorobowych.

W Polsce osoby stare stanowią 16% społeczeństwa. Od osiągnięcia wieku emerytalnego kobiety są jeszcze ponad 20 lat, i mężczyźni – ponad 12. 75% osób powyżej 60. roku życia jest dalej mobilnych. 20% kobiet w wieku 70 lat jest niską mobilność do otoczenia wokół domu. Co piąta osoba pomiędzy 65. a 69. rokiem mieszkania jest niesprawna, i po 80. – co inna. Szacunkowo zabiera się, że około 1,5 mln ról w podeszłym wieku jest niską mobilność, a 120 tysięcy ciągle leży.

Starość przejawia się spadkiem zdolności mężczyznę a jego szansy ruchowych:

– procesy regeneracji po potu są wolniejsze i system trudniej sie do niego zmienia,

– szybkość, gibkość, siła, wytrzymałość, zręczność spadają – przejawia się więc w ciągłych pracach,

– zwalnia się tempo trwania i spełnianych prac,

– sygnały wzrokowe, czuciowe i słuchowe są gorzej odbierane,

– duży wysiłek fizyczny sprawia trudność.

Zmiana nawyków ruchowych w dalszym wieku jest przykra i jest powoli. Mała jest plastyczność procesów nerwowych u kobiet starych, co czyni wolniejsze dostosowanie się do spraw. Starość powoduje także nowości w grupie psychospołecznej człowieka.

Kobieta w podeszłym wieku ma mniejszą aktywność umysłową i społeczną, obniżoną możliwość adaptacji, wycofuje się ze myśli otoczenia a oryginalnych typów, bardziej gromadzi się na sobie – na własnych poglądach i potrzebach, nie jest samokrytyczna, idealizuje przeszłość, odsuwa programy i zamierzenia, ma skostniały system wartości. Te strony mogą zawierać problemy przy rehabilitacji ruchowej.

O admin

Zobacz także

Masaż znajduje duże zastosowanie w upraw i kosmetologii.

REKLAMA: kurs masażu Bydgoszcz Masaż znajduje szerokie użycie w trosk i kosmetologii. Różnorodność odmian tego …