Główna / Bez kategorii / Znaczenie wody dla organizmu

Znaczenie wody dla organizmu

woda Woda w systemie występuje zgodnie z elektrolitami. Jej brak lub nadmiar powoduje zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i powiązane z tym zmiany objętości przestrzeni wodnych pozycja– i wewnątrzkomórkowych i ciśnienia osmotycznego. Dla zachowania homeostazy wodno-elektrolitowej organizmu wydalanie wody i elektrolitów musi być praktyczne poprzez dobre ich użytkowanie. Skoro naprawdę nie jest, przychodzi do wymian składu płynu pozakomórkowego, powodujących zmianę jego masy i osmolalności. Więc z zmian wpływa na objętość płynu wewnątrzkomórkowego i ciśnienie osmotyczne w komórce. Ponieważ sód jest najważniejszym kationem stojącym w płynie pozakomórkowym, to zmiany jego stężenia stanowią o zaburzeniach gospodarki wodnoelektrolitowej. Sód wraz z towarzyszącymi mu anionami tworzą większość osmotycznie aktywnych substancji surowicy, ważnych w znacznej wartości o cechu wody pomiędzy przestrzenią gra– i śródkomórkową. Prawidłowe stężenie jonów sodu w surowicy waha się od 136 do 145 mmol/l. Jony Na+ stanowią dominującą część wprowadzonych w surowicy składników mineralnych. Zawartość sodu w surowicy jako zbyt małą zalicza się, gdy jego stężenie wynosi poniżej 135 mmol/l, jednak widoczne objawy są tylko przy wartościach gorszych od 130 mmol/l. Zbyt niska zawartość sodu w surowicy, szczególnie poniżej 120 mmol/l, niesie wiele niebezpiecznych dla zachowania zdrowia objawów. Mogą spotkać wówczas bóle głowy, nudności, brak łaknienia i zaburzenia orientacji. Hiponatremii mniejszej niż 110 mmol/l mogą prowadzić drgawki i śpiączka. Kiedy niedoborowi sodu towarzyszy niedobór wody, jednak relatywnie niższy, dołącza do odwodnienia hipotonicznego. Wraz ze spadkiem stężenia jonów Na+ w osoczu ogranicza się jego osmolalność, i woda z przestrzeni pozakomórkowej przepływa do mieszkania komórki. Przy wielkiej podaży wody niezawierającej elektrolitów również ogranicza się stężenie jonów Na+ w osoczu. Powoduje to do przewodnienia hipotonicznego, inaczej zwanego zatruciem wodnym, które określa się wzrostem przestrzeni wodnej pozakomórkowej. Za wysoka zawartość sodu w surowicy (hipernatremia) jest znaczenie, gdyby jego stężenie wzrasta powyżej 145 mmol/l. Stan ten, istniejący również zagrożenie dla zdrowia, sprowadza się rzadziej aniżeli hiponatremia. Stężenie sodu przekraczające 160 mmol/l potrafi stanowić otwartą przyczyną zgonu. Przy niedostatecznym spożyciu bądź nadmiernej utracie wody powraca do odwodnienia hipertonicznego. Wzrasta wówczas stężenie jonów Na+ w osoczu natomiast jego osmolalność. Towarzyszy zatem do zmniejszenia objętości płynu pozycja– i wewnątrzkomórkowego. Stężenie jonów sodowych w osoczu wzrasta i przy nadmiernej podaży płynów hipertonicznych. Występuje wówczas przewodnienie hipertoniczne, wyrażające się wzrostem osmolalności i wielkości płynu pozakomórkowego oraz ograniczeniem objętości płynu wewnątrzkomórkowego. Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej mogą być i przy prawidłowym stężeniu sodu w surowicy. Na efekt utraty płynów o osmolalności odpowiedniej dla płynu pozakomórkowego występuje odwodnienie izotoniczne, charakteryzujące się zmniejszeniem objętości płynu pozakomórkowego przy niezmienionej objętości płynu wewnątrzkomórkowego. W skutku niektórych stanów chorobowych, takich jak długa niewydolność krążenia, marskość wątroby lub przewlekła choroba kłębuszków nerkowych, które często kojarzą się z zaburzeniami wydalania wody oraz sodu, może dołączyć do przewodnienia izotonicznego określającego się wzrostem przestrzeni wodnej pozakomórkowej. Do utraty niezliczonych kwocie
wody, przede każdym w efektu zwiększonego pocenia się, może dojść podczas brania w szerokich temperaturach oraz przy dużym wysiłku fizycznym. Towarzyszy więc do wymian zawartości wody i stężenia elektrolitów w płynie w– i zewnątrzkomórkowym. Kiedy organizm traci wodę, na startu sprowadza się objętość płynu zewnątrzkomórkowego, a potem wszystkich płynów ustrojowych. Jednocześnie żyje ich ciśnienie osmotyczne. Utrata niezliczonych sumy wody niekorzystnie działa na czas procesów przemiany myśli i zmianę cieplną ustroju.

O admin

Zobacz także

Witamina D3, K2 czyli dwa pojedynczym?

Okres jesieni oraz zimy to przebieg gdyby istniejemy zbudowani w węższym stanie na zadanie witaminy …